Rol van de bemiddelaar

Wie is Separaad? Hoe werkt Separaad?

Bemiddelaar Henk Schilder MFP MfN-Registermediator is onafhankelijk en zorgt ervoor dat de echtscheiding eerlijk en waardig verloopt. Dit betekent dat partners in een echtscheidingsconflict ongestoord ieder hun verhaal kunnen doen en onder begeleiding naar elkaar luisteren. Belangrijk is dat de bemiddelaar hierbij geen therapeut is, maar een deskundige die verstand heeft van communicatie en, heel belangrijk, van financiën. Wel worden problemen en gevoelige onderwerpen bij de naam genoemd en gaat de bemiddelaar op zoek naar emoties die een goed gesprek in de weg staan. Als die emoties benoemd zijn, wordt het ook gemakkelijker te werken aan een oplossing waar beiden achter kunnen staan.

Belangen

Zodra duidelijk is geworden wat de belangen van beide partners zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden, helpt de bemiddelaar met het maken van sluitende afspraken. Hij zorgt ervoor dat geen afspraken worden gemaakt die juridisch gezien onverantwoord zijn. Ook licht de bemiddelaar zijn cliënten uitvoerig voor over alles wat er verder komt kijken bij een scheiding. Dit gaat vaak over financiële zaken, maar ook bijvoorbeeld over een goed ouderschapsplan.

Fiscale afwikkeling

Het belangrijkste voordeel is dat Henk Schilder MFP financieel/fiscaal geschoold is en een ruime ervaring heeft op het gebied van belastingen, pensioenen, financiën (bijv. alimentatie), hypotheken, polissen etc. Hij is de bedenker en gedurende 12 jaar schrijver geweest van ‘Een Kwestie van Geld’, een tweewekelijkse geldrubriek dat in de plaatselijke kranten verscheen. Een advocaat of ‘normale’ mediator heeft doorgaans geen diepgaande financiële kennis en geeft dan ook wel eens aan ‘contacten te hebben met financieel adviseurs’. Deze moeten natuurlijk ook weer worden betaald en zijn vaak niet precies op de hoogte van uw specifieke situatie. Vaak moet u uw verhaal dan ook weer een keer vertellen wat vaak vervelend, onnodig is en bovendien ook geld kost.

Neem nu vrijblijvend contact met mij op.