Ethiekcode

Juist in dit turbulente financiële tijdperk stelt Separaad zorgvuldigheid en integriteit bij Financiële Planning & Pensioenadvies voorop. Hierbij horen een aantal kernwaarden, die Separaad als uitgangspunt hanteert richting haar klanten. Separaad werkt samen met andere specialisten in een breed netwerk die elkaar ook helpen en opvangen bij ziekte, specifieke vragen en ontwikkeling van nieuwe produkten.

Eerlijkheid en integriteit

Separaad werkt niet mee aan constructies die in strijd zijn met het belang van de klant. Ook niet als de klant hier specifiek om verzoekt. Er worden geen producten aangeboden waarbij de klant nadeel oploopt of in de toekomst op zal lopen door bijvoorbeeld hogere provisies of hoge(re) kosten. Separaad ontvangt geen bonusprovisie of bijvoorbeeld extra provisie door een hogere omzet bij 1 maatschappij.

Vertrouwelijkheid

Separaad werkt niet mee met het bewust verstrekken van verkeerde of onvolledige informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van een constructie, tijdens de looptijd of indien er een beroep wordt gedaan op dekking. Al uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld.

Onafhankelijkheid

Separaad heeft geen voorkeursmaatschappijen of banken waar het zaken mee doet. Separaad geeft zijn adviezen die naar kennis, eer en geweten het beste passen bij de wensen en omstandigheden van de klant. In de praktijk komt dat neer op: “Wat zou ik – met mijn kennis en ervaring – in die situatie doen, als het mijn geld was.”

Deskundig en betrokken

Bij Separaad bent u verzekerd van kennis en vakkundigheid, die bij voortduring worden bijgeschoold. Separaad houdt rekening met uw belangen, juist ook op de langere termijn voor zover het hiermee bekend is en kan veronderstellen. Hiertoe onderhouden wij nauw contact met uw boekhouder of accountant, zodat ons advies kan worden bijgestuurd indien de situatie dat vraagt of toelaat. Henk Schilder is Master in Financial Planning (MFP).

Transparantie en eenvoud

Separaad streeft naar de hoogste vorm van transparantie. Door de financiële kennis en ervaring zijn we in staat uw hiaten helder en vlot in kaart te brengen en hier de oplossingen voor aan te reiken. Weten is echter niet genoeg, het moet in de praktijk worden toegepast. Separaad staat voor een zo simpel en doeltreffend mogelijke uitvoering. Separaad vindt dat het beter kan!