Naar een oplossing

Geen echtscheiding is hetzelfde en ook de aanleiding kan sterk verschillen, maar iedere betrokkene is bij een echtscheiding onzeker over de toekomst. Stabiliteit met betrekking tot wonen, de financiële situatie, de omgang met de kinderen, hoe moet je verder met je leven? Wat staat je te gebeuren? Dat zijn wezenlijke vragen die iemand in een echtscheidingsconflict volledig in beslag kunnen nemen.

Oplossing

Ondanks alle pijn en verdriet is de realiteit dat er een oplossing gezocht moet worden. Het kan geruststellend zijn om van te voren te zien hoe dit proces georganiseerd kan verlopen en dat deze moeilijke periode binnen afzienbare tijd eerlijk afgesloten kan worden voor beide partijen. De echtscheidingsbegeleiding van Separaad werkt doorgaans in 3 tot 4 gesprekken naar een oplossing in de vorm van sluitende afspraken. Deze gesprekken kunnen als je dat wilt ook in de avond plaatsvinden of zelfs in het weekend. Hierna kan de scheiding formeel worden afgewikkeld. We zetten onze werkwijze graag uiteen:

  1. Je begint met een intakegesprek. De mediator legt duidelijk uit wat de bedoeling van de mediation is. Daarna teken je een mediation-overeenkomst. Hierin spreek je af dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat je vrijwillig mee doet en dat je actief mee zult doen aan de gesprekken. Je kunt trouwens met mediation stoppen wanneer je wilt, maar zo lang je niet gestopt bent, mag je ook niet naar de rechter stappen. De mediator heeft ook het recht de onderhandelingen te staken.
  2. Dan volgt de verkenningsfase. Onder leiding van de bemiddelaar analyseer je het conflict, totdat de standpunten en belangen van jullie allebei duidelijk zijn. Aan het eind van deze fase vraagt de bemiddelaar of jullie willen zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan ieders belang.
  3. De volgende stap is de onderhandelingsfase. Jullie geven allebei mogelijke oplossingen, zonder uit het oog te verliezen dat de oplossing een meerwaarde moet hebben voor jullie allebei. Separaad kijkt in hoeverre dit ook fiscaal de beste oplossing is en biedt eventuele alternatieven.
  4. Uiteindelijk stelt de bemiddelaar een vaststellingsovereenkomst. Een zogenaamd ‘convenant’, op. Daarin staat welke afspraken jullie hebben gemaakt. Wanneer er sprake is van alimentatie kan Henk Schilder deze berekenen. Niet alleen de bedragen, maar ook hoe deze bedragen zijn berekend wordt op een simpele wijze uitgelegd. Vaak worden er meerdere berekeningen besproken.
  5. Wanneer alle afspraken zijn vastgelegd en door jullie beiden voor akkoord zijn getekend worden deze voorgelegd aan de rechtbank om de echtscheiding te formaliseren. Er komt een ‘beschikking’.
  6. Het ouderschapsplan. Sinds maart 2009 is het verplicht een goed ouderschapsplan en juiste omgangsregeling te overleggen voorzien van de benodigde documenten. Uiteraard voldoet Separaad ook aan deze eis en wordt hier veel aandacht aan besteed zonder veel kosten te maken.
  7. Neem nu vrijblijvend contact met mij op.